"Niños de Somalia" de Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998)

Ingunn Hansejordet - José María Izquierdo© - Grupo ELE de Oslo

Sammenligningsøvelse

Plasser innholdet på høyre side riktig i forhold til innholdet på venstre side.