Den iberiske middelalderen


Hispanismo-Hispanisme - Español lengua extranjera-Spansk fremmedspråk - Hispanismo mundial-Verdens hispanisme

I det trettende århundret opplevde Den iberiske halvøya en veldig spesiell situasjon med sine tre religioner og kulturer: den kristne, den muslimske og den hebraiske. Iberia ble en arena for en språk- og kulturkontakt som produserte en unik litteratur og forskjellige enestående arkitekturstiler. Med sine tre kulturer og gjennom Jakobsveien ble Den iberiske halvøya en kulturell bro mellom den muslimske verden og det kristne Europa. Innlegg ( PowerPoint)
José María Izquierdo


Stikkord: Bibliotek: Noen lenker: Noen artiker: