El dinosaurio de Augusto Monterroso (Guatemala, 1921–2003) [MCER A1-A2]

José María Izquierdo© - Grupo ELE de Oslo

(Kreves Quicktime for å høre lydarkivet [programmet er gratis])

image003.gif
Hulter til bulter

Hør lydfilen først! ;-)
Sett sammen de ulike delene slik at det blir en setning ved å klikke på ordene i riktig rekkefølge.
Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp meg" for å få hjelp til å finne den neste riktige delen av setningen.
Når du tror at svaret er riktig, klikker du på "Kontroller svar" for å se resultatet ditt.

I timen kommer vi til å arbeide med dette (du kan tenke litt på det hjemme):

1) Vet du hva en novelle er?
2) Er setningen (som du kan høre på lydfilen) en novelle? Begrunn svaret ditt.
3) Fortell med dine egne ord hva setningen sier deg.
4) Likte du den? Hvorfor? Begrunn svaret ditt.
5) Hvem forteller dette?

6) Kan du noe om forfatteren som har skrevet teksten? (Hvor kommer han fra etc.)
7) Kan du noe om landet hans? (Bruk for eksempel Store norske leksikon eller Wikipedia)

8) I setningen finnes et koma, er dette viktig? Hvorfor?
9) I setningen er det to verb. Kan du skrive infinitivformen av dem?
10) I setningen er det et substantiv, hvilket?
11) Finnes andre ordklasser? Hvis ja, hvilke