"Niños de Somalia" de Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998) [MCER A2-B1]

Ingunn Hansejordet - José María Izquierdo© - Grupo ELE de Oslo
(Kreves Quicktime for å høre lydarkivet [programmet er gratis])

Fyll ut alle hullene i teksten under og klikk deretter på "Kontroller svar" for å se resultatet ditt.
Dersom du står fast, kan du klikke på knappen "Hjelp meg" for å få hjelp med en bokstav.
Du kan også bruke knappen "[?]" for å få hjelp om ordet.
- NB! Du vil miste poeng hver gang du ber om et tips eller får hjelp!

Hjemmearbeid + i timen

1) Vet du hva et dikt er?
2) Er "Niños de Somalia" et dikt? Begrunn svaret ditt.
3) Er eksempel 2 et dikt? Begrunn svaret ditt.
4) I teksten blir det nevnt et land, hvilket? Si noe om det.
5) Fortell med dine egne ord hva diktet sier deg.

6) Si noe om forfatteren Gloria Fuertes. (Bruk internett som kilde).
7) Hvor kommer hun fra? Si noe om landet og byen. (Bruk internett som kilde).

8) Skriv enkle grammatikk-dikt med bare verb (slik som i eksempelet "Niños de Somalia").
9) Nå skal vi bygge ut verbdiktene med ulike ordklasser.Se eksempel 2 på høyresida: A) Legg til et substantiv eller et pronomen, et adverb, et preposisjonsuttrykk... -enten på hver linje, eller etter ønske.
B) Sett inn bindeord fra en liste: porque, aunque, si, pero, y, cuando, a pesar de que, mientras, sin embargo, de todas formas...
C) Eller sett inn minst ett av følgende element på hver linje: et sted (en el metro, en casa, en la escuela, en Valencia...), en måte (rápido, con cuidado, lentamente, con mucho gusto...), en tid (mañana, siempre, nunca, el jueves...)1. "Niños de Somalia"

Yo

Él
Nosotros
Vosotros
¡Ellos no! [] 8-[

Gloria Fuertes 1996, Mujer de verso en pecho, Madrid, Editorial Cátedra

2. "Verbdikt" med ulike ordklasser

Yo como estudio
Tú viajas
Él habla
Nosotros bailamos
Vosotros estáis
Ellos veranean