Gule sider. Unge spanske forfattere i nittiårene

Hispanisme - Spansk som fremmedspråk - Verdens hispanisme 


I løpe av 90-årene dukket det opp en ny gruppe spanske romanforfattere - fenten av dem kvinner - som ble inkludert i antologien Páginas amarillas. Mens verkene til andre litterære grupper etter 50-tallsgenerasjonen ver fordypet i spansk kultur og under en viss innflytelse fra fransk kultur og litteratur, er disse første romanene til Gule sider- forfatterne fulle av litterære referanser til angelsaksisk litteratur. Forfattere som Jerome David Salinger (1919-), Jack Kerouac (1922-1969), Allen Ginsberg (1926-1997), Henry Charles Bukowski (1920-1994) eller Raymond Carver (1939-1988) er til stede på en eller annen måte i disse spanske 90-tallsverkene. Side om side med disse forfatterne, lever filmografiene fra fil noir og nordamerikansk uavhengig film og de ulike litterære, sosiale, visuelle og musikalske retningene: blues, rock, splatter-punk, transfunk, gore, pulp, polar og grunge.

I et Spania hvis største problem var o er ungdomsarbeidsledigheten, skriver de unge, nye forfatterne om depersonaliseringen, avpolitiseringen, kjedsomheten, arbeidsledigheten, nattelivet, narkotikabruken osv blant ungdom som ikke har annet valg enn å fortsette å bo hjemme hos foreldrene.

Den detaljerte beskrivelsen av ungdomsmiljøene i perioden samt bruken av slang, gjorde at den litterære kritikken beskyldte disse forfatterne for "sosiologisme". Blant disse "sosiologene" er José Ángel Mañas en av de fremste med sin Historias del Kronen, en roman som ble filmatisert av Montxo Armendáriz (1949).
José María Izquierdo


¡Haz clic!
Izquierdo, José María. "Narradores españoles novísimos de los años noventa", Revista de estudios hispánicos, Washington University, EEUU, Nr. 2, tomo XXXV (2001), 99, 293-308
PowerPoint. José María Izquierdo

Litteraturhistorie: Spansk litteratur. Bibsys

To andre relevante forfattere: To viktige bøker om emnet:
Andre sider