Nye tendenser i den spanske litteraturen (1990-2005)

Hispanisme - Spansk fremmedspråk - Verdens hispanisme 


"Presten måtte le av husholderskens enfoldighet og bad barberen om å gi ham bøkene én for én, så han kunne se hva de inneholdt, for det kunne være at noen ikke fortjente å straffes med ild."
Miguel de Cervantes. Den skarpsindige lavadelsmann don Quijote av la Mancha.

De siste tjue årene har spansk litteratur på kastiljansk, men også på de andre språkene i Spania (katalansk, galicisk og baskisk), vært kjennetegnet av en økende sammenblanding av litterære sjangere og av en stigende interesse for memoarlitteratur og historiske romaner. I foredraget presenteres noen romaner, det skisseres noen generelle trekk og vi ser på noen av årsakene til disse to litterære fenomenene.

PowerPoint til foredraget
José María Izquierdo

Relevante lenker

Tekster i Bibsys

  • Sekundærlitteratur om den spanske nåtidslitteraturen. Fra 1945 til våre dager. Ask-Bibsys
  • Sekundærlitteratur om den spanske nåtidslitteraturen. Romanen. Ask-Bibsys

Andre lenker: