Nye tendenser i språkopplæringen

Felles språklærerdag ved Fyrstikkalleen skole - F21 

12. mars 2011, kl 9.00-17.00 i Fyrstikkalleen skole - F21. Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo

Program - Video + Innlegg - Påmeldingsskjema - Deltakere - Praktisk informasjon


Brev til rektorene i pdf - Plakat i pdf

Denne dagen er et samarbeid mellom LMS (Landslaget moderne språk), Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum. Vi ønsker å skape et forum for oppdatering, "påfyll" og diskusjon mellom lærere i de forskjellige språkene og i begge skoleslag (grunnskole og videregående skole). Vi har stort sett de samme utfordringene i hverdagen og K06 har gitt oss en til dels helt ny situasjon. Dette er kanskje mest tydelig på ungdomstrinnet der fremmedspråk og fordypning i norsk og engelsk har erstattet de tidligere tilvalgsfagene. Men også på videregående trinn har dette medført endringer som er påtakelige.

Den andre språklærerdagen (den første var i 2009 ved UBO-Humsam) ønsker å ta for seg noen av de nye tendensene i engelsk- og fremmedspråksopplæringen i dag. Foreløpige temaer er:
  • Tidlig start
  • Bruk av smartboard (elektronisk tavle) og nettundervisning
  • CLIL (Content and Language Integrated Learning)
  • Vurdering (underveisvurdering med og uten karakter, muntlig eksamen)
  • Forsert løp
Arrangører: Støtter:

Webmaster I Dokument opprettet: 05.10.2010, endret: 09.01.2011