Nye tendenser i språkopplæringen

Felles språklærerdag ved Fyrstikkalleen skole - F21 

12. mars 2011, kl 9.00-17.00 i Fyrstikkalleen skole - F21. Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo

Startside - Video + Innlegg - Påmeldingsskjema - Deltakere - Praktisk informasjon

Program [pdf]

9.00-9.30 Sted: Auditorium
Registrering
9.30-9.40 Velkommen til språkdagen: Helle Solberg (LMS)
9.40-10.15 Velkommen til F21. Presentasjon av skolen: forsert løp og mestringsgrupper v/Lisbeth Brevik (Fagpedagogisk leder engelsk og fremmedspråk)
10.15-10.45 Situasjonen for fremmedspråk v/Steinar Nybøle (Fremmedspråksenteret)
10.45-11.00 Pause - vann, kaffe/te, frukt
11.00-11.45 Vurdering for læring i språkfag; noen prinsipper og noen myter v/Kirsti Hettasch (Utdanningsdirektoratet)
11.45-12.00 Pause - vann, kaffe/te, frukt
12.00-13.30 Rom 1 Rom 2 Rom 3
"Tilpasset språklæring på barnetrinnet ved hjelp av Språkpermen" v/Mette Lise Mikalsen (Telemarksforskning Notodden, tidligere fransk- og spansklærer v/Kastellet skole [Oslo] med erfaring fra spanskundervisning på barnetrinnet). CLIL: Content and Language Integrated Learning(*) "Samfunnsfag på VG1: Faglig innhold formidlet på engelsk - muligheter og utfordringer" v/Miriam Rygh Andersen og Monica Bjerke (F21) "Smarte løsninger - Smartboard i engelsk og fremmedspråksundervisningen" v/Julie Casoli Uvsløkk (F21)
13.30-14.15 LUNSJ - PIZZA
14.15-15.45 Rom 1 Rom 2 Rom 3
"Muntlig nettundervisning (norsk/fransk)", deltakere bør ha med laptop og hodesett v/André Avias (Høyskolen i Østfold) "Kan god formativ vurderingspraksis resultere i god undervisningspraksis eller omvendt? Hva sier vurderingsforskriftene, og hvordan kan de implementeres i fremmedspråkopplæringen? Hva sier internasjonal forskning om god formativ vurdering?" v/María José Olsen. (Engelsk og spansklærer ved Bjørgvin vgs og fagdidaktiker i spansk ved PPU, Universitetet i Bergen) "Tidlig start, fremmedspråk på barnetrinnet" v/Pierre Lederlin (Høgskolen i Østfold)

"Humor - et forsømt kapittel? Ideer om hvordan humor gir innsikt i kultur. Eksempler fra spansk, fransk, engelsk ved bruk av tegneserier, tegnefilmer, karikaturer" v/Ann Elisabeth Laksfoss Hansen (Universitetslektor i spansk ved UiS. Har erfaring fra barneskole og videregående skole. )
15.45-16.00 Pause - vann, kaffe/te, frukt
16.00-16.30 Auditorium
Felles avslutning, oppsummering, utlodning...
(*) Content and Language Integrated Learninger en internasjonal paraplybetegnelse som dekker alle former for undervisning i et ikke-språkfag på et fremmedspråk. Målet er økt kompetanse i faget såvel som i fremmedspråket. Denne typen undervisning finnes i mange former. Den mest kjente er immersion (når mer enn halvparten av all undervisning er på målspråket). Kilde: http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=10111 [6/1-2011]