Det var en gang en språkforsker ved Sorø Akademi i Danmark

Digitalisert tekst, UBO-UiO

Matras, Daniel, 1598-1689, Sprogmand, var fransk af Herkomst, født i Vendome 3. Juli 1598, og blev 1623 Professor ved Sorø Akademi i Fransk og Italiensk, hvilket Embede han beklædte i mange Aar af sin ualmindelig lange Levetid. I sin Egenskab af Lærer udgav M. en Række Grammatikker og Ordbøger i de romanske Sprog, de første i Danmark udgivne. De ere mest affattede paa Tysk og paa Latin; en enkelt, «En kort og enfoldig fransøsk Grammatica», udkom 1663, fordansket af Hans Bachkoger. M.s Bøger ere væsentlig Bearbejdelser af fremmede, og som Kilder angiver han selv Dan. Martins franske og Franciosinis italienske Grammatik. De vigtigste ere: «Italianische Grammatica», «Brevis grammatica Gallica od. eine kurze französische Grammatica» (1637), en lille fransk-dansk Ordbog (1628), ikke ordnet alfabetisk, men efter Betydningsgrupper, en større Glosebog («Nomenclatura», 1643) i 4 Sprog – Fransk, Tysk, Italiensk og Dansk –, ligeledes ordnet efter dette Princip, hvad der ogsaa gjælder om en Samling af Ordsprog og Talemaader i de samme 4 Sprog (1633); dog er der i de 2 sidstnævnte Bøger et alfabetisk Register for hvert Sprog. Nyerup, Lit. Lex. E. Gigas.” Kilde: Dansk biografisk Lexikon, XI. Bind, 188

Matras i “Fremmedspråk og fremmedspråkundervisning i Norge

Matras i Dansk biografisk leksikon – Oppdatert utgave

Matras var kollega ved Sorø Akademi av Carolus Rodriguez Matritensis

JMi;-)

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.