Det var en gang en språkforsker ved Sorø Akademi i Danmark

Compendium gallicæ et italicaæ (1625) av Daniel Matras (1598-1689) Kort i kartoteket

“Den første lærestol i fransk blev oprettet ved Sorø Akademi med Daniel Matras (1598-1689) som professor i fransk og italiensk 1623-1665. Ved Københavns Universitet indførtes fransk i 1759 med nordmanden Hans von Aphelen som professor”. Kilde: Herslund, Michael; Kjærsgaard, Poul Søren: fransk i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 27. februar 2024.

Digitalisert tekst, UBO-UiO

Matras, Daniel, 1598-1689, Sprogmand, var fransk af Herkomst, født i Vendôme 3. Juli 1598, og blev 1623 Professor ved Sorø Akademi i Fransk og Italiensk, hvilket Embede han beklædte i mange Aar af sin ualmindelig lange Levetid. I sin Egenskab af Lærer udgav M. en Række Grammatikker og Ordbøger i de romanske Sprog, de første i Danmark udgivne. De ere mest affattede paa Tysk og paa Latin; en enkelt, «En kort og enfoldig fransøsk Grammatica», udkom 1663, fordansket af Hans Bachkoger. M.s Bøger ere væsentlig Bearbejdelser af fremmede, og som Kilder angiver han selv Dan. Martins franske og Franciosinis italienske Grammatik. De vigtigste ere: «Italianische Grammatica», «Brevis grammatica Gallica od. eine kurze französische Grammatica» (1637), en lille fransk-dansk Ordbog (1628), ikke ordnet alfabetisk, men efter Betydningsgrupper, en større Glosebog («Nomenclatura», 1643) i 4 Sprog – Fransk, Tysk, Italiensk og Dansk –, ligeledes ordnet efter dette Princip, hvad der ogsaa gjælder om en Samling af Ordsprog og Talemaader i de samme 4 Sprog (1633); dog er der i de 2 sidstnævnte Bøger et alfabetisk Register for hvert Sprog. Nyerup, Lit. Lex. E. Gigas.Kilde: Dansk biografisk Lexikon (1887-1905), XI. Bind. Bind-Müllner, s. 188. Hentet 30. august 2023.

Digitalisert tekst, UBO-UiO

“Da flere af eleverne var tysksprogede, optræder både dansk og tysk som støttesprog (i den første grammatik latin). Både ordbogen Le petit dictionaire françois-danois, 1628 og glosebogen Nomenclature françoise, allemande, italienne et danoise (1631), 1643 er inddelt i betydningsgrupper og giver dermed et interessant overblik over tidens ordforråd inden for et bestemt emneområde. I sin første bog Compendium gallicæ et Halicar grammaticæ, 1625 henviser M. ved slutningen af det franske afsnit de læsere, der vil vide mere, til en grammatik af den samtidige strasbourgske sprogmester Daniel Martin, af hvem M. tydeligt er påvirket. Blivende værdi har M.s ordsprogssamling Proverbes, sentences et mots dorez, 1633 der består af franske, danske, italienske og tyske ordsprog i parallelopstilling, og som er den første danske ordsprogssamling ordnet i emnerubrikker.” Kilde: Kjær, Iver: Daniel Matras i Dansk Biografisk Leksikon på lex.dk. Hentet 27. februar 2024.

Digitalisert tekst, UBO-UiO

Kort bibliografi

Bondevik, Jarle: Hans von Aphelen i Norsk biografisk leksikon på snl.no. Henta 27. februar 2024 fra https://nbl.snl.no/Hans_von_Aphelen

Charbon, Paul: Daniel Martin i Federation des Societes d’Histoire&d’Archeologie d’Alsace. Hentet 27. februar, so24 fra https://www.alsace-histoire.org/netdba/martin-daniel/

Gigas, E. Daniel Matras i Dansk biografisk Lexikon. Hentet 30. august 2023 fra https://runeberg.org/dbl/11/0190.html

Herslund, Michael; Kjærsgaard, Poul Søren: Fransk i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 27. februar 2024 fra https://denstoredanske.lex.dk/fransk

Izquierdo, José María: Det første spanskkurset i Skandinavia. Hentet 27. februar 2024 fra https://www.enmitg.com/wordpress/?p=630

Matras, Daniel (1598-1689). Compendium Gallicæ et Italicæ grammatica in usum ilustris Academiæ Soranæ, quæ in Daniá est. Hafniæ 1625 i Universitetsbibliotekets gamle hovedkatalog – HK1. Hentet 27. februar 2024 fra http://hki.uio.no/ipacoslo/catalog/no/main?cn=o&lin=o1800635&rin=o1800753&ro=-1&css=10&cop=:osy

Winther-Jensen, Thyge: Sorø Akademi i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 27. februar 2024 fra https://denstoredanske.lex.dk/Sor%C3%B8_Akademi

Flere lenker

JMi;-)

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.