Algunas conferencias y cursos / Noen foredrag og kurs

  • 18/03-2023. “En database og en digitalisering“. 8. Felles Språkdag 2023, HumSam-Biblioteket, FST-Norge, Universitetet i Oslo.
  • 03/11-2022. “La guerra civil española y el franquismo, recepción en Noruega.” Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 03/11-2022. “Presentación de dos bancos de datos y una digitalización.” Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 04/11-2021. “Español Lengua Extranjera en Noruega: Es hora de recordar, de recuperar la memoria, las memorias, de nuestro estudio.” Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 29/10-2020. “El éxito del español en la escuela y sociedad noruegas, una mirada retrospectiva.” Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 05/12-2019. “Spania fra 1898 til i dag”. Senioruniversitetet i Lillestrøm.
  • 28/11-2019. “Spania fra Den spanske arvefølgekrigen (1701-14) til 1898”. Senioruniversitetet i Lillestrøm.
  • 05/11-2019. “Forsknings- og læringsnettverket ‘Hukommelse og fortelling'”. Prosjektdag ved UB, Universitetet i Oslo.
  • 31/10-2019. “España 2019: Fosas, fosas y más fosas.” Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo. Web
  • 09/10-2019. “Narrativa y memoria en el 80 aniversario de la Guerra civil española.” Síntomas del hispanismo en Escandinavia. Investigaciones actuales. Odense, Syddansk universitetet, 2019.
  • 10/05-2019. “Lunsjseminar: Valget i Spania og sosialdemokratiets fremtid i Europa”, panel med Halvor Finess Trtvoll.  Den norske Atlanterhavskomité.
  • 01/11-2018. “Hernán Cortés (1485-1547) del cervantino ‘cortesísimo Cortés’ en Don Quijote de la Mancha al ‘The killer’ de Neil Young en Zuma. Leyenda negra y controversia.” Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 06/12-2017. “Akademisk frokost om Catalonia, panel samen med Øyvind Østerud”. på U1 i kjelleren på SV-bygget på Blindern.
  • 02/11-2017. “La toponimia española, una buena fuente para introducir temas relacionados con la multiculturidad histórica española en la clase de español”. Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 02/11-2017. “Gibraltar. Estado de la cuestión tras el ‘Brexit'”. Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 03/11-2016. “¿Crisis? ¿Qué crisis?”. Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 03/11-2016. “España, un relato inacabado”. Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 29/10-2015. “Sí, Cervantes está muy bien, pero ¿qué podemos hacer con Don Quijote y Cervantes en las clases de español en las escuelas noruegas?” Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 29/10-2015. “La recepción de la obra de Miguel de Cervantes (1547-1616) en Noruega y otros países escandinavos”. Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.
  • 15-07-2015. “Cultura y educación en la Noruega del siglo XXI”. Evento educativo. COPEA – Utdaningdirektoratet. Oslo
  • 30-10-2014. “Hace ya cuarenta años: Luces y sombras de la transición española a la democracia”. Faglig-pedagogisk dag. Universitetet i Oslo.
  • 30-10-2014. “Ejercicios para la clase de español con el verbo gustar (parte 2): Versiones electrónicas de algunos de los ejercicios presentados en la primera parte”. Universitetet i Oslo.
  • 20, 25, 26, 27-03-2014. “Spansk som verdensspråk og spansk som fremmedspråk. El español lengua universal. Prejuicios culturales y “economicismo” ante un hecho real”. Stavanger, Trondheim, Bergen, Oslo. Cappelen-Damm.
  • 20, 25, 26, 27-03-2014. “Sigurd Fåvnesbane y el E/LE. La situación del español en Escandinavia (Noruega y Suecia)”.  Stavanger, Trondheim, Bergen, Oslo. Cappelen-Damm.
  •  20, 25, 26, 27-03-2014. “Spansk som verdensspråk og spansk som fremmedspråk. El español lengua universal. Prejuicios culturales y “economicismo” ante un hecho real”. Stavanger, Trondheim, Bergen, Oslo. Cappellen-Damm.
  • 31-10-2013. “2014, ¿referéndum por la autodeterminación de Cataluña?”. Faglig-pedagogisk dag, Universidad de Oslo.
  • 16-03-2013. “Hvorfor er det viktig å lære spansk? Hvordan får vi elevene til å velge spansk?”. Felles språklærerdag, Hellerud vgs, Oslo.
  • 01-11-2012. “El relato autobiográfico en la narrativa española actual”. Faglig-pedagogisk dag. Universitetet i Oslo
  • 01-11-2012. “Multiculturalismo y gastronomía en el aula de E/LE”. Faglig-pedagogisk dag. Universitetet i Oslo
  • 21, 23-2011. “La enseñanza de la lengua española en Europa”. Congreso Mundial de Profesores de Español.
  • 27-10-2011. “Lo viviste o te contaron? La Guerra civil española y su posguerra en la literatura española de los últimos setenta años. Subgéneros, híbridos y autoficción”. Faglig-pedagogisk dag 2011. Universidad de Oslo.
  • 27-10-2011. “‘Letras’: un banco de datos con las traducciones noruegas de obras literarias en español. Qué se traduce al noruego de las literaturas en español?”.Faglig-pedagogisk dag 2011. Universidad de Oslo.
  • 24-10-2011. “UB: Det digitale bibliotek, fagsider, databaser, digitaliseringer og andre nye muligheter”. Digitale ressurser i undervisningen ved ILOS, Universidad de  Oslo.
  • 11-10-2011. “El español en el mundo y en Noruega”. UBO, Universidad de Oslo.
  • 23, 24-2011. “Las TICs en la clase de español”. Enseñar la lengua española en el norte noruego. Sortland vgs.
  • 09, 12-08-2011. “Escribir de oídas. La literatura de la memoria de la Guerra civil española y su posguerra de los últimos treinta años”. Rom11 – XVIII skandinaviska romanistkongressen 9-12 augusti
  • 14/5-2010. “‘Rolig natt’ av Fray Luis de León. Antikkens og renessansens kosmosvisjon i ‘Salamancas himmel'”. Om “den ideologiske og visuelle reisen” fra Antikken til renessansens Salamanca. Fra Aratus Solensis (III f. K.) og Caius Julius Hyginus (28 e. K.) til Fray Luis de León (1527-1591?) via kunstmaleren Fernando Gallego (1440?-1507)”. Dislokasjoner: Kulturforflytninger i den tidligmoderne periode. Universidad de Oslo.
  • <span “=””>9-04-2010. “Sigurd Fåvnesbane fra Hylestad til Sangüesa“. Urframføring Hylestadportalane i musikk og bilete. Rysstad . Setesdalmuseet.
  • 01-2010. “Última narrativa española: La generación Nocilla. Sexo, drogas, Rock&Roll [Internet] y… paro. Faglig- pedagogisk dag“. Faglig-pedagogisk dag 2010. Universidad de Oslo.
  • 01-2010. “La literatura en el Aula de E/LE“. Faglig-pedagogisk dag 2010. Universidad de Oslo.
  • 01-2008. Litteratur i spanskundervisningen. Didaktisering av litterære tekster for nivået B1 (Felles europeisk rammeverk)/ La literatura en la clase de ELE. Explotación didáctica de textos literarios para el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo. Faglig Pedagogisk dag 2008. Universidad de Oslo.
  • 01-2008. Los alumnos más chulos del país aprenden español con YouTube, Itunes, Ipod y HotPotatoes / Landets kuleste elever lærer spansk med YouTube, Itunes, Ipod og HotPotatoes. Faglig Pedagogisk dag 2008. Universidad de Oslo.
  • 01-2007. “Tachanta”. España: Problemas de identidad nacional en un estado plurinacional. “Tachanta”. Spania: Problemer rundt nasjonal identitet i en flernasjonal stat. Faglig-pedagogisk dag 2007. Universidad de Oslo.
  • 01-2006. “Escritoras españolas en el mercado editorial. Textos y recursos informáticos”. Faglig-pedagogisk dag 2006. Universidad de Oslo.
  • 02-2006. Etterutdanings kurs for spanskelærer i Sandviken.
  • 01-2005. Nuevas tendencias de la literatura española (1990-2005). Faglig-pedagogisk dag 2005. Med foredrag.
  • 13, 15-06-2005. Etterutdaningskurs i Lund. Arrangør/Organizan: Universitetet i Lund, Spansk utdaningsdepartament og Den spanske ambassaden i Sverige. Med foredrag.
  • 22-04-2005. “Don Quijote enamorado. Platonismo en La Mancha”. Utstilling: Don Quijote av la Mancha (1605-1615). 400-års jubileet. Universitetet i Oslo.
  • 11-2004. “Spansk som fremmedspråk i Norge. 2. fremmedspråk og nye utfordringer”. UiO-konferanse. Innlegg på norsk.
  • 11-2004. “Gule sider. Unge spanske forfattere i nittiårene / Páginas amarillas. Jóvenes escritores españoles en los años noventa.” Foredrag på spansk. Universitetet i Oslo. http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/hispanoitaliano/index.html
  • 10-2004. “Drømmer, ideer, bilder som blir litteratur. Den spanske litteraturen de siste femti årene. Fra sosialrealisme til postmodernisme, fra nyrealisme til den nyeste litteraturen.” Folkeuniversitet Oslo. Totimers foredrag på norsk.
  • 10-2004. Etterutdanings kurs i Stockholm. Arrangør/Organizan: Universitetet i Stockholm, Spansk utdaningsdepartament og Den spanske ambassaden i Sverige. “Últimas tendencias en la narrativa española 1990-2004”. Universitetet i Stockholm. Totimers foredrag på spansk.
  • 14-05-2004. “‘Rolig natt’ av Fray Luis de León. Renessanses kosmosvisjon i ‘Salamancas himmel’ / ‘Noche serena’ de Fray Luis de León. Cosmovisión renacentista en El cielo de Salamanca. Aratus Phaenomena. Dislokasjoner: Tekstforflytninger i den Tidligmoderne Periode. Universitetet i Oslo.
  • 05-2004. Presentasjon på norsk i Den chilenske ambassaden av boka: Brev til Pablo: dikteren Pablo Neruda 100 år av Henriette Five.
  • 04-2004. “IKT mot voksesmerter i populært språkfag. Om virtuelt bibliotek i spanskundervisningen.” UiO-konferanse om fleksibel læring 28. april. Presentasjon på norsk.
  • 02-2004. “Sigurd Favnesdreper reiser fra Hylestad til Sangüesa i Navarra.” Bryggens Museum i Bergen. To-timers foredrag på norsk.
  • 01-2004. “Aprendizaje flexible/Fleksibel læring. Emnene SPA1101 og SPA1301.” “Faglig pedagogisk dag”. Universitetet i Oslo. To-timers foredrag på spansk.
  • 01-2004. “Presentación del programa HotPotatoes.” “Faglig pedagogisk dag”. Universitetet i Oslo. To-timers foredrag på spansk.
  • 27-11-2003. Universitetet i Bergen. Foredrag om forfatteren Manuel Vázquez Montalbán og filmvisning: El pianista.
  • 27, 28-11-2003. Holdt jeg et foredrag i landskurset: “Curso para profesores de español”. Spansk ambassade.
  • 13-11-2003. 3-timers kurs i dataressurser for spansk. Et samarbeid mellom ILS og Humsam: “Romanske språk”: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ilskursstudent/index.html
  • 15, 22-05-2003. Auditorium II Bibliotek for Humaniora og samfunnsvitenskap. Foredrag (15/05): “Recuperar la memoria. Ética en la literatura y el cine de los últimos treinta años en España.” Ver también esta página: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/maquis/index.html Filmvisning: La guerrilla de la memoria: Un documental inédito en Noruega, con entrevistas a viejos guerrilleros antifranquistas. Filmvisning (22/05). Silencio roto: Una película sobre el maquis
  • 23-05-2003. Holdt jeg et foredrag i landskurset: Mundos 2 som Aschehoug forlag arrangerte. Tittelen til foredraget mitt var: “La cultura y civilización hispánicas vistas desde Noruega”
  • 13-05-2003 holdt jeg en presentasjon med tittelen: “En fagreferents ryggsekkmetafor” i Temamøter: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/powerpoint/metaforfagreferent.ppt
  • 01-2003 holdt jeg et to timers foredrag på “Faglig-pedagogisk dag” ved Universitetet i Oslo. Emne: Spansk litteraturhistorie. Tittel: “El modelo de la narrativa policíaca en la narrativa española actual.” http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/policiaca/index.html
  • 11-2002 holdt jeg et foredrag på Sin fronteras. Seminar om kulturen i middelalderens Andalucia. “Den iberiske middelalderen”: http://folk.uio.no/jmaria/spania/index.html
  • 05, 19-09-2002. Kurs for ansatte ved KRI (Romanske språk). http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ansattekurskri/index.html
  • 19-09-2002. Tre-timers kurs i dataressurser for spansk i samarbeid med ILS http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ilskursstudent/index.html
  • 12, 14-06-2002. Praktisk etterutdanningskurs for spansklærere. Internett som ressurs for spansklærere. http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/spanskII.html
  • 02-05-2002 holdt jeg foredraget “Kan man undervise i den spanske barokken ved hjelp av Internett? Lyrikk og Comedias”. Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap, Aud 2.
  • 19-03-2002. Biblioteksbruk/litteratursøk for doktorander. http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/skriveteknolog/bib.html
  • 01-2002 holdt jeg to to timers foredrag på “Faglig-pedagogisk dag” ved Universitetet i Oslo. Emne 1: Presentasjon av websidene om Skandinavias rikeste boksamling innen franskspråklig litteratur fra Afrika nord og sør for Sahara. “Frankofoni: En unik boksamling i Norden”: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/FrankofoniBok/index.html Emne 2: Spansk litteraturhistorie. Spansk antifrankistisk gerilja. Om dens politiske glemsel og dens litteratur. “Maquis: Guerrilla española antifranquista. De su olvido y su literatura”. http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/maquis/index.html
  • 19-10-2001 holdt jeg et foredrag på et etterutdanningskurs for spansklærerespansk og latin-amerikansk kultur og språkdidaktikk. Klassisk og romansk institutt, Universitetet i Oslo, Spanias Ambassade i Norge og Norgesnettrådet Statens Lærerkurs. 18-19 oktober, Universitetet i Oslo. Emne: Internett. Tittel: “Internet som ressurs for spansklærere.”
  • 03-2001 Holdt jeg et foredrag om Avhandlingen som produkt. “Skriveteknologi for doktorander. Bibliografisk nettsøking”: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ForskerutdanningV2001/index.html
  • 01-2001 holdt jeg to to timers foredrag på “Faglig-pedagogisk dag” ved Universitetet i Oslo. Emne 1: Internett og spansk. Tittel: “Internett og informasjon for hispanister. Bibliotekets og norske websider som dreier seg om spansk.” Emne 2: Spansk litteratur. Tittel: “Era hermoso y rubio como la cerveza. Presencia de la canción española e hispanoamericana en la literatura y en la canción de autor españolas.”
  • 19, 21-09-2000. Holdt jeg to fem timers på Kurset for spansk- og fransklærere i Stjørdal. Ole Vig vgs. Internet para profesores de español. Internett for spansklærere og Nyere spansk litteratur
  • 12-11-99 holdt jeg et foredrag på “el Centro cultural español/Det spanske kultursenteret”. Emne: Spansk litteratur. Tittel: Rafael Alberti (1902-1999).
  • 21-10-99 holdt jeg et to timers foredrag på et etterutdanningskurs for lærere som underviser i spansk. Norgesnettrådet/Statens lærerkurs. Sted: First Hotel Ambassadeur i Drammen (20.-22. Oktober 1999). Emne: Spansk historie, kultur og økonomi. Tittel: Politikk/økonomi/næringsliv i dagens Spania.
  • El siglo XVI español. Aproximación al tiempo del Lazarillo de Tormes.
  • 08-05-98 holdt jeg et to timers foredrag på “El Centro cultural español/Det spanske kultursenteret”. Emne: Spansk kultur og litteratur. Tittel: La Generación del 98. Cien años después.
  • I samarbeid med “El Centro español/Det spanske kultursenteret” i Oslo arrangerte jeg en ny serie med filmvisninger fra 1.9.98 til 30.11.98.
  • 04-05-98 holdt jeg et tre timers foredrag: Landorientering-Spania. Universitetet i Oslo, studieavdelingen, kurssekretariatet.
  • I samarbeid med “El Centro español/Det spanske kultursenteret” i Oslo arrangerte jeg en ny serie med filmvisninger fra 30.1.98 til 27-3-98: Cien años de cine español. Continuación/Fortsettelse.
  • 23-04-97 holdt jeg et to timers foredrag om Manuel Vázquez Montalbán. Tittelen var: “25 años con Carvalho. Una aproximación a la obra de Manuel Vázquez Montalbán”. Universitetet i Bergen, Romansk institutt. Jeg presenterte også filmen Los mares del sur.
  • 19-04-97 holdt jeg et tre timers foredrag om Landorientering-Spania ved Universitetet i Oslo, studieavdelingen, kurssekretariatet.
  • I samarbeid med “El Centro español/Det spanske kultursenteret” i Oslo arrangerte jeg fem serie med filmvisninger fra 17-01-97 til 31-12-97
    • Tres directoras españolas.
    • El cine hispanoamericano de los años 80-90. I, II og II.
    • La nueva comedia española.
    • Tres películas sobre la Guerra civil española.
    • Cien años de cine español.
  • 27-11-96 holdt jeg et foredrag på “Sinsen voksengymnas i Oslo/Statens ressurs- og Voksenopplæringssenter”. Tittelen til foredraget er La nueva España.
  • 11-11-96 holdt jeg et foredrag på “Lærerforbundet/Asociación de profesores de español de Enseñanza media” i Oslo. Tittelen for foredraget var: El Camino de Santiago. Historia y actualidad.
  • 14-10-96 holdt jeg et foredrag på «Barokkseminaret», Klassisk og romansk inst. ved Universitetet i Oslo. Tittelen for foredraget var: El Greco, Velázquez og Murillo: Kosmologi, mytologi og teologi i det spanske barokkmaleriet.
  • I samarbeid med “El Centro español/Det spanske kultursenteret” i Oslo arrangerte jeg fire serie med filmvisninger fra 29-09-96 til 06-12-96: La comedia española de los años ochenta y noventa. La comedia española de los años ochenta y noventa. El cine hispanoamericano de los años 80-90. ¿Existe el thriller español?
  • 1996. Gjesteforeleser ved Det geografiske og historiske fakultetet ved Universitet i Valencia (Spania), avdeling for samtidshistorie. Doktor-programmet. Emne: Litteraturen som historisk kilde. Om forfatterskapet til Vázquez Montalbán og Forbindelsen mellom historie og diskurs. Om forfatterskapet til Vázquez Montalbán.
  • 08-03-96 holdt jeg et to timers foredrag på “el Centro cultural español/Det spanske kultursenteret”. Emne: Spansk kultur. Tittel: España: Un producto multicultural.
  • 01-03-96 I samarbeid med Spanskstudentenes forening/Fagutvalg holdt jeg et to timers foredrag på Universitetet i Oslo. Emne: Spansk politikk, Valg-96. Tittel: Elecciones y situación política en la España del 96.
  • I samarbeid med Spanskstudentenes forening/Fagutvalg holdt jeg tre to timers foredrag på Universitetet i Oslo. Titlene for foredragene var: 19-09-96: Cambiar la historia en contra de la dictadura (1970-75). 26-09-96: Cambiar la vida en la transición democrática (1975-82). 30-09-96: Buscando la solidaridad perdida en la consolidación de la democracia (1982-96)
  • 07-09-1996 holdt jeg et foredrag på “Tjøme-symposiet 1996″. Tittelen for foredraget var: Jakobsveien som kirkeideologisk strategi.
  • 18-01-96 holdt jeg to foredrag på norsk på Barratt Dues Musikkinstitutt.
    • Emne: Spansk litteratur og kultur. Tittel: Å dø av succes. Den spanske barokken.
    • Emne: Spansk historie og kultur. Tittel: Spania, turistmaskin i Syden eller et flerkulturelt land.
  • 03-01-96 holdt jeg et to timers foredrag på «Faglig-pedagogisk dag» ved Universitetet i Oslo. Emne: Spansk litteratur. Tittel: Semiosis, intertextualidad y posmodernismo. La poética de Jaime Gil de Biedma en la narrativa de Manuel Vázquez Montalbán/Semiose, intertekstualitet og postmodernisme. Jaime Gil de Biedmas diktning i fortellingene til Manuel Vázquez Montalbán.
  • 21-11-95 holdt jeg et foredrag på «Lærerforbundet/Asociación de profesores de español de Enseñanza media» i Oslo og Akershus. Tittelen var: La España  actual.
  • 08-11-95. I samarbeid med Spanskstudentenes forening/Fagutvalg holdt jeg et to timers foredrag på Universitetet i Oslo. Tittelen for foredraget var: El Camino de Santiago: La actualidad de una autopista ideológica de la Edad Media/Pilegrimsveien til Santiago de Compostela: Nåtidsbetydningen av en ideologisk motorvei fra middelalderen.
  • 18-10-95 holdt jeg et foredrag i “Møte i Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer på Nesbyen”. Tittelen for foredraget var: Analogi. En didaktisk modell for å undervise spansk litteratur.
  • 15-10-95 holdt jeg på norsk et fem timers foredrag om Spania med utgangspunkt i politisk-, sosial- og kulturhistorie i Pronova Biopolymer AS, Drammen. Dette ble arrangert av Tønsberg handelsgymnasium.
  • 28-04-95 holdt jeg to ett timers foredrager på “Weekendkurs-Spansk” som Aschehoug&Co forlag arrangerte for å presentere boka Mundos-1. Emne: Spansk kulturkunnskap. Titlene for fordragene var: La España de los noventa y Los Cantautores: La crónica cantada de una historia/Nittiårenes Spania og Visesangerene: En histories sungne fortelling.
  • 24-03-95 holdt jeg et ett timers foredrag på “Språkdager-95 i Moss”. Tittelen for foredraget var: Los nacionalismos en España y la situación actual del desarrollo del “Estado de las Autonomías”/Spanias nasjonaliteter og dagens ståsted i utviklingen av “De selvstyrte regioners stat”.
  • 21-11-95 holdt jeg et foredrag på “Lærerforbundet/Asociación de profesores de español de Enseñanza media” i Oslo og Akershus. Tittelen var: La España actual.
  • Januar 1995 holdt jeg et to timers foredrag på «Faglig-pedagogisk dag» ved Universitetet i Oslo. Emne: Spansk kulturkunskap. Tittel: El cine español de los años 80/Åttiårenes spanske filmer.
  • 07-11-94 holdt jeg et to timers foredrag om Jakobsveien og de middelalderske forbindelsene mellom Kastiljia og Norge i “La asociación de amistad hispano-noruega de Oslo/Den spansk-norske vennskapsklubben i Oslo”.
  • 21-09-94 holdt jeg et to timers foredrag om Pilegrimsveien til Santiago de Compostela og de middelalderske forbindelsene mellom Kastiljia og Norge i “La asociación de amistad hispano-noruega de Fredrikstad/Den spansk-norske vennskapsklubben i Fredrikstad” i samarbeid med Den spanske ambassaden.
  •  Januar 1994 holdt jeg et to timers foredrag på «Faglig-pedagogisk dag» ved Universitetet i Oslo. Emne: Spansk litteratur. Tittel: La poesía española de los años ochenta/Spansk poesi i 80-åra.
  • Fra H-93 til V-96 arrangerte jeg i samarbeid med Rocinante (Spanskstudentenes forening) ni serier med filmvisninger:
    • El nuevo cine vasco.
    • Cinematografía sobre la Guerra Civil española.
    • Cinematografía del director Manuel Gutiérrez Aragón.
    • Cinematografía del director Luis García Berlanga.
    • Cinematografía del director Pedro Almodóvar.
    • Del cine metafórico a la nueva comedia española.
    • El thriller español.
    • 3 x Solanas.
    • La forja de un rebelde.
  • 15-11-93 holdt jeg på norsk et fire timers foredrag om Spania med utgangspunkt i politisk, sosial- og kulturhistorie i Pronova Biopolymer AS, Drammen. Dette ble arrangert av Tønsberg handelsgymnasium.
  • 1986. Gjesteforeleser ved Det filologiske fakultetet. Universitetet i Valencia (Spania). Emne: Litteraturteori og filosofi.
  • 10-04-1984 i “Aula Magna” (ved Universitetet i Valencia). Emne: Spansk litteratur. Tittel: “La generación dispersa”, Vicente Muñoz Suay/Den spredte generasjon, Vicente Muñoz Suay.
  • 07-06-1983 i “Aula Magna” (ved Universitetet i Valencia). Emne: Estetikk. Tittel: El trovador, la dama y el caballero: Cortes de Amor en la Bretaña del siglo XII./Trobaduren, damen og ridderen: Kjærlighetens hoffer i Bretagne på 1100-tallet.