“Plomo y Gualda”, Entierro mexicano de Azaña en Francia

Otro magnífico trabajo como ilustrador de Manuel Granell.

Juanerete, destacado dirigente sindical en los últimos años, Juan Pérez Fernández siempre ha sido un gran aficionado al cómic. Tras acumular algún que otro proyecto en el cajón, en 2016 por fin da el salto al medio al ver su primer guion para cómic publicado, ‘La bondad y la ira: Últimas horas de Ramón Acín’ (GP Ediciones), con dibujo de Daniel Viñuales. En 2019, con dibujo de Azagra y color de Revuelta, presenta ‘Pepe Buenaventura Durruti’ (GP Ediciones). En 2022, junto a Juanfer Briones, publica también en GP Ediciones la historia ‘La pitillera húngara’, inspirada en el paso de las Brigadas Internacionales por Aragón, por el que recibió el premio al mejor guion de autoría aragonesa en 2022.

Sus guiones hablan de memoria democrática y justicia social, que intenta respaldar con un profundo rigor documental.” Fuente: Editorial

Manuel Granell, ilustrador y acuarelista. A su primera obra como ilustrador coautor de la novela gráfica, “¡Cava y calla!” hay que añadir ahora la memoria gráfica del entierro del presidente republicano Manuel Azaña (1990-1940) en el cementerio francés de Montauban. Su féretro fue cubierto con la bandera mexicana y los gastos funerarios sufragados por el México de Lázaro Cárdenas (1895-1970).

Yo a Manuel lo que conocido siempre con un lápiz, bolígrafo, plumilla o pincel en la mano o en su mirada. Ha diseñado o ilustrado libros como Milotxa: llibre per a l’ensenyament de la llengua (1981), Parotet: segon llibre de lectura (1984), Barrets barata rialles (conte popular arreplegat a la Marina Alta (1984), No sigues bajoca (1986), Estás com una moto (1988), Els números accidentats (1990), L’illa amb llunes (1993), El fantasma dels ulls blaus (1996), El viatge extraordinari d’un tap de banyera (1998), El ball de la lluna (2003), el catálogo de la exposición José Sanleon Restrospectiva 1997-2006 (2007, Oda als peus i altres poemes (2008), Un any de corrupis (2020) y/o Poemes romancers i altres versos xafardes (2021) con retrato de su querido hermano Marc en la portada.

[Haz clic aquí o en la portada]

Reseña en el Heraldo de Aragón

Más información

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en “Plomo y Gualda”, Entierro mexicano de Azaña en Francia

Magnus Grønvold var ikke bare en norsk hispanist…

I 1935 skrev Magnus Grønvold i spalten «Utsyn over verdenslittératuren» i avisen «Aftenposten» en anmeldelse av J. J. A. Bertrands bok La littérature catalane contemporaine (1833-1933).

“Den franske forfater J.J.A. Bertrand har utgitt sin bok om moderne katalansk litteratur som et festkrift i anledning av det 100-årsjubileum som denne litteratur, den yngste i Europa, i denne tid kan feire.

l et par århundrer hadde Katalonia lidt under et styre som med sitt åk gjorde alt hvad det kunde for å undertrykke dets selvstendighet. De strålende minner fra middelalderen var glemt, sproget var sunket ned til å bil en dialekt. Den katalanske litteratur var utødd, det spanske Katalonia skrev på kastiliansk. Den katalanske renessanse kommer samtidig med romantikken. Med gjenopvekkelsen av interessen og følelsen for historien ute i Europa, begynner også de katalanske skribenter å beskjeftige sig med den rike minneskatt som lå gjemt og glemt i deres egen landsdel. Og saledes kom den romantiske bølge som gikk over Europa, til å blåse nytt liv i katalansk ånd. Den politiske orientering mot venstre var også sterk medvirkende

til denne resessanse. En første liberal bevegelse i 1822-23 åpnet døren for de nye ideer.

Et av de første tegn til en ny ånd var «EI Europeo», et romantisk tidsskrift med internasjonale tendenser. Dets viktigste redaktører var R. López og B. Aribau, og til dem sluttet sig englenderen C. E. Cook og de landsforviste italienere L. Monteggia og T. Gallo. Disse menn prøver nu i forening å akklimatisere i Spania ideer hentet fra verker av Schiller, strofer fra Ossian, partier av «Sakuntala» og scener fra bøker av Walter Scott og Manzoni. Men dette foretagende strander. Det monarkiske tyranni knuser det med sin jernhånd, og den lille skare av fremskrittsmenn blir spredt.

Det blev B. G. Arribau som skulde komme til å utslynge den første appell på katalansk sprog. Fra Madrid hvor han bodde, skrev han sin «Oda a la Patria» som blev offentliggjort i en avis i Barcelona den 24. august 1833. Andre fulgte nølende i han spor: I. Cortada og M. A. Marti. – Den politiske situasjon lysnet litt efter litt. Det blev slutt på Ferdinand VII’s despotisme, og dermed også for en tid slutt på bekjempelsen av åndsfriheten.

J. Rubió i Ors er den virkelige skaper av moderne katalansk poesi. Han offentliggjorde i 1839, først i avisen «Diario de Barcelona», og senere i bokform, en rekke dikt på katalansk under fellestitelen Lo Gayter del LIobregat. Det var romantiske sujetter i stil med dem som var på moden i den samtidige franske litteratur. Hans forsøk blev mottatt med isnende kulde, men han gav sig ikke. Hele sitt liv kjempet Rubió i Ors en hårdnakket kamp for sitt morsmål, og da han døde i 1889 var også seiren vunnet.

Efter Rubió i Ors var det i første rekke Marian Aguiló og M. Milà i Fontanals som sammen med Antonl de BofaruII og Victor BaIaguer, fortsatte kampen for det katalanske sprog. Et virksomt middel i denne kamp var innstiftelsen av de såkalte «Juegos florales», en efterligning av trubadurtidens poetiske veddekamper, hvor det blev utdelt priser. Stor betydning har det også at Fréderic Soler grunnlegger et virkelig katalansk teater.

Sin første store forfatter får den nye katalanske litteratur i Jacint Verdaguer, som blev født den 17, aprll 1845 i landsbyen Folgaroles i narheten av Vich. Hans foreldre var jevne bondefolk, faren var stenhugger. Verdaguer levet op i bondens enkle kår og med bondens slitsomme arbeide. I 18-årsalderen bestemte han sig for å bli prest. Og han delte sig nu mellem arbeidet som gårdsgutt hos en onkel, og studiene på et presteseminarium som lå i nærheten av gården Tona, hvor han hadde sitt tilhold. Han elsker livet på landet, elsker folket i arbeide og i fest, og skildrer den hjemlige jord med dyp og ekte kjærlighet i «El eco de la montaña» (1866). Han kjøper bøker for sine surt erhvervede skillinger, og da han blir eier av Odyssee, får alt i hans øine en heroisk iklædning. Han har ennu ikke reist meget eller sett meget, men han tenker sig alt og omskaper alt. De nære Pyreneer blir det praktfulle sceneri for hans diktning. De svimlende tinder som piskes av stormen, de skumle kløfter hvor tåken stryker, og fjellmuren som i kveldingen blir til et eventyrlig flammebål, alt sammen virdet fortelles endog at den unge Verdaguer en stormnatt satte fyr på skogen for å iaktta virkningen av det fryktellige skuespill.

Verdaguers hovedverk La Atlàntida er et stort geologlsk og kyklopisk epos som skilder en verdens undergang. Det er en hymne til fjellene og havet: de veldige naturelementer som forfatteren hele sitt liv stod ansikt tll ansikt med. Canigó, utgitt i 1886, er eposet om den katalanske gjenfødelse. Som dikter er Verdaguer den fine musiker som kan gjengi de tusen stemden i naturen; alt synger i hans sinn.

Verdaguers etterfølges av en annen betydelig dikter: Joan Margall i Gorina (1860-1911). Han er skaperen av en katalansk Faustdiktning: Legenden om Grev Arnau. Denne stolte tragske skikkelse følger ham gjennem hele livet I all hans diktnlng. Grev Arnau er som Faust selve menneskeheten som søker å døve sin uro i vill sanselig elskovsrus, for tilslutt å finne redning og fred i kvinnens guddommelige kjærlighet. Ellers synger Margall i sine formfulle vers om den hjemlige jord: om fjellene og havet, om det blåsende Ampourdan, og om fødebyen Barcelona med sitt pulserende liv.

Den katalanske bevegelse brer seg mer og mer. På De baleariske øer fremstår to glimrende diktere med Miguel Costa i Llovera og Joan Alcover i Maspons. Andre betydelige forfattere som kommer fra disse øer, er Miquel dels Sants Oliver, Gabriel Alomar, Miquel Ferrá, J. Estelrich og Maria Antònia Salvi. Alle bidrar i høi grad til å befeste den katalanske litteraturs posisjon.

Vi nordmenn har en særlig grunn til å minnes den åndfulle dikter SaIvador Albert. Han er i sin diktning inspirert av Ibsen og har også bidratt meget til å utbre kjennskapet til vår største dramatiske forfatter ved å utgi et verk hvori han gjennemgår handlingen i alle hans skuespill. Salvador Albert er øieblikket spansk minister i Belgien.

Det katalanske drama får sin betydeligsta fortatter i Angel Guimerà (1849-1924). Efter først å ha været influert av romantikken, særlig Victor Hugo, i sine dramaer på vers: Gala Placidia, Judit de Welp, et av hans hovedverket. El fil del rei og Maricel, kommer han i  sine naturalistiske dramaer på prosa: La Boja, L’ànima morta, Maria Rosa og La festa del blat under sterk påvirkning av Ibsen. Mes kjent er han gjennem sitt bondedrama Terra Baixa, som i form av operaen Tiefland har gått verden rundt.  Han slutter sin dramatiske virsomhet med skuespill som har er sterk folkelig preg. Han har ogsp utgitt et par udmerkede diktsamlinger. Efter Verdaguer har ingen forfatter været mer populær enn han, og heller ingen mer fylt av katalansk ånd.

I Guimeràs spor følger J. Pousi Pages med sine nogen og tyve skuespill, hvorav L’endema de bodes er de beste, Feliú i Codina særlig kjent ved sitt folkeskuespill La Dolores, skrevet på spansk. Av hans katalanske skuespill er Gra de mesc det mest bemerkelsesverdige. Den kjente maler Santiago Rusignol var også komedieforfatter, men uten større betydning. Bedre er A. GuaI og særlig Ignasi Iglesias, som kanskje i ennu hølere grad enn Guimera var påvirket av Ibsen. De fleste av hans stykker er katalansk sedeskildring. Av andre dramatiske forfattere som fortjener å nevnes, er J. Puig i Ferrater, hvis skuespill La dama alegre har været opført i Paris av Lugné Poé, og L. Millà, Amichatis, Fontdevila, J. Montero og R. Vinyes. – Alt i alt kan man si om det katalanske drama at det, tross realistisk påvirkning, er sterkest preget av den romantiske følelse som er så sterkt fremherskencle i katalanerens sinn.

Den katalanske prosa danner sig langsommere enn poesien. Den katalanske roman er skapt av Narcis Oller (1852-1930), som har sine forbilleder hos Zola og brødrene Goncourt. Men likesom dramaet ikke kan bli helt realistisk, kan heller ikke romanen bli helt naturalistisk. Også her dominerer den romantiske følelse hos katalaneren. Av betydelige romanforfattere skal her nevnes Alfonso Maseras, M. Vayreda, C. Soldevila, J. Pin i Soler, R. Casellas og Victor Català. Den siste er en av de mest talentfulle moderne katalanske forfattere. Hans skildringer er kraftige, rå, brutale og dypt tragiske.

Novellen har mange dyrkere, også blant de allerede nevnte forfattere. Denne form synes å ligge spesielt godt til rette for katalaneren, og han har i den ydet noget av sin beste kunst. Typiske representanter er her C. Bosch, som forteller om fjellbefolkningens liv, E. ViIlanova, som skildrer den gamle bydel i Barcelona med dens maleriske krinkler og kroker, og Ernest Marlínez Ferrando som i små henrivende billeder tryller frem minner fra sin barndom og ungdom.

Katalaneren har alltid fulgt godt med i det som foregikk ute i verden. Om hans store interesse vidner de mange oversettelser av utenlandsk litteratur som er utkommet i Barcelona: Italienske forfattere – Carduccl, d’Annuncio, skandinaviske dramatikere – Ibsen, Bjørnson, Strindberg, tysk og engelsk diktning, japanske fortellinger, og først og sist naturligvis all mulig fransk litteratur.

Impresjonismen og symbolismen fant jordbunn i Katalonia. Eugenio d’Ors, kjent under pseudonymet «Xenius», vender sig sine Glossari mot denne romantiske verbalisme som tilslører tanken og følelsen, og setter op mot den en doktrine som han kaller arbitrarismen. Han er et klar hode og dristig tenker. Fornektet av sine egne, har han for lengst brutt med den katalanske bevegelse og skriver nu utelukkende på spansk. J. Carner (f. 1884) har levd den største del av sitt liv i utlandet som konsul i Italia, Mellem-Amerika og Frankrike. I sine første dikt er han symbolist. I sin modnere alder blir han stadig mer og mer pessimistisk. Et pust av død går gjennem de vakre formfullendte dikt i hans Mon joies. Den samme triste stemning hersker i hans la Inútil ofrena  og El cor quiet. Hans sprog som ofte søker de gamle ord, kan være vanskelig, men han prøver på den måte å gi det en fornyende sevje. Hans rytme er praktfull, og han er i ett og alt en formens mester. Hans prosa er som hans poesi bevinget, høist personlig, og helt ny. Sammen med lyrikeren Joseph María Lopez Picó (f. 1886) er han en av de største dikteren y den nyeste katalanske litteratur.

Expresionismen, kubismen, fiturismen, dadaisme og surrealismen, retninger som i de siste tyve år har efterfulgt hverandre som i de siste tyve år har efterfulgt hverandre ute i Europa, har selvfølgelig også gjort sig gjeldende i katalansk literatur. De blev først en slags postsymbolisme med efterklang av Verlaine som hos R. Vnyes og Solà de Sojo; men hverken denne eller andre efterfølgende retninger kan sies å ha skapt noget av betydning i katalansk litteratur. Ellers gjør stadig en fransk innflydelse sig sterkt gjeldende. Katalanske kunstnere: forfattere, malere og billedhuggere, slår sig ned i Paris, ofte for lang tid. Fransk ånd og vesen setter sitt sterke preg på dem. De kan ha været altfor mottagelige for disse nye pahitt og lett skiftende moder og retninger. Men man får også i dette se et utslag av våkenhet. Det katalanske folk vil gjerne være med i de store europeiske strømninger. Folkets åndelige førere følger begeistret med i alt som rører sig i verden, og vil gjerne sta i kontakt med det. Men det som til syvende og sist blir det seirende, er allikevel den sterke kjærlighet til hjemlandet. Og denne kjærlighet til den hjemlige jord og dens eldgamle tradisjoner vil, tross fremmed innflydelse, alltid bli det evig foryngende element som kommer til å bevare den katalanske kunst sterk nasjonal, både i litteratur og bildende kunst.

Det utsyn som J. J. A. Bertrand har gitt over katalansk litteratur er i alle deler fortreffelig. Stoffet er udmerket ordnet, aproget greit og klart. Han forteller levende og interessant. Det vilde være å ønske at hans bok kunde vekke interessen forden unge katalanske litteratur som nu gjennem hundre år har gitt de rikeste og skjønneste frukter.”

Magnus Grøvold

Magnus Grønvold oversatte ikke bare verk skrevet på spansk, han gjorde det også med minst én på katalansk, men det blir en annen sak som jeg skal presentere senere.

Referanser

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Magnus Grønvold var ikke bare en norsk hispanist…

“Peer Gynt” de Noruega a Uruguay pasando por Madrid

Peer Gynt es una de las más conocidades obras de Henrik Ibsen (1828-1906) y quizás la que más ha sido utilizada para definir y/o construir el yo identitario noruego. En España se tradujo las obras del autor noruego a finales del siglo XIX y principios del XX. Su obra completa la editó de 1915 a 1922 la editorial Mundo Latino de Madrid. El volumen V de esa edición está formado por Peer Gynt y puede consultarse en la Biblioteca Nacional Noruega. El traductor fue Pedro Pellicena y Camacho (Madrid, 1881-?), aunque fue José de Caso y Blanco (1850-1928) el primer traductor al español de la obra ibseniana.

¿Y a qué viene todo esto?

Viene a que hace unos días rebuscando unos libros en la biblioteca me encontré con una edición de procedencia uruguaya del Peer Gynt.

En la portada de ese libro podemos ver que la casa editoria es la librería “La Bolsa de los Libros” que existió en la ciudad de Montevideo de 1914 al 1945. A su vez aparece el nombre de los editores Claudio García & Cia, siendo la “compañía” la de su hermano Maximino García ambos emigrantes gallegos de finales del siglo XIX. Más información sobre los editores puede leerse aquí.

Bastante común por aquellos tiempos era que no figurara el nombre del traductor del texto editado, pero todo parece indicar -tras su lectura- que es la estándar de Pellicena. La portada indica que es una “versión española revisada” lo que debe referirse a los tres textos incorporados a la misma. El primero de ellos es una nota introductoria de Alejandro C. Arias (1912-1980) que años depués sería el autor de Ibsen: vida y obra, (Montevideo: Casa del estudiante, 1974), seguida por un estudio de la poeta uruguaya de origen argentino, Dora Isella Russell (Buenos Aires, 1925-1990) y el tercero, en forma de epílogo, es en realidad el magnífico “Peer Gynt” publicado por el autor uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917) en Motivos de Proteo (1909), y que puede leerse aquí.

El resumen de uno de los laberintos seguidos en esta peripecia bibliotecaria podría ser el de un encuentro fortuito que me llevó a conocer las actividades comunes de tres poetas uruguayos unidos en su admiración por Henrik Ibsen, y en concreto por su Peer Gynt, y las actividades divulgadoras de un traductor español y un emigrante-editor gallego.

Otros sitios recomendados

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en “Peer Gynt” de Noruega a Uruguay pasando por Madrid

Viajando con Sonja, una esplendorosa guía. Domenico Guirlandaio (1449-1494), la reafirmación visual del artista y sus mecenas…

Domenico Ghirlandaio (1449 – 11 de enero de 1494) fue un renombrado pintor renacentista florentino, contemporáneo de Botticelli y Filippino Lippi. Entre sus muchos aprendices resalta Miguel Ángel.

La Adoración de los pastores (1482-1485) puede verse en la Capilla Sassetti de la basílica de la Trinidad en Florencia.

Junto con el conjunto de frescos de la capilla realizó esta Adoración de los pastores, como pala del altar. Todas estas obras fueron financiadas por el banquero mecenas Francesco Sasseti (1421-1490).

El fondo de la pala muestra momentos de la vida civil florentina, situándose el aspecto religioso en el primer plano. Señalando con el dedo al recién nacido aparece el pintor como uno de los adoradores. El acto de señalar al niño es una redundacia. Guirlandaio pinta el cuadro y aparece en él remarcando el hecho que pinta. Mientras el pintor se incluye en el relato sitúa a su mecenas y a la esposa del mismo Nera Corsi fuera del cuadro en posición orante. Toda la obra muestra rasgos del estilo flamenco y de la tradición florentina establecida por Giotto abriendo el camino hacia el Renacimiento y el Humanismo.

Adoración de los Reyes Magos (1488-1489). Temple y óleo sobre tabla. Museo del Hospital de los Inocentes de Florencia

El retablo fue encargado el 23 de octubre de 1485 a Domenico Ghirlandalo para el altar mayor de la iglesia de Santa Maria degli Innocenti. La escena es presenciada por San Juan Bautista, patrón de Florencia, y San Juan Evangelista, protector del Arte della Seca/Gremio de la seda de Florencia, ambos están junto a un pequeño mártir muerto en la masacre de los Inocentes. En la parte inferior aparece el autorretrato de Ghirlandalo junto con el prior del hospital Francesco Tesori, que fuen quien le encargo el cuadro, y en el lado derccho aparecen tres mecenas representantes del mencionado gremio.

Este cuadro puede verse en el Spedale degli Innocenti/Hospital de los Inocentes de Florencia.

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Viajando con Sonja, una esplendorosa guía. Domenico Guirlandaio (1449-1494), la reafirmación visual del artista y sus mecenas…

Lo uno lleva a lo otro o los laberintos de la memoria. De Oslo a Lund…

Fresas, Ingmar Bergman, un teatro precioso de futuro incierto, Lund, Lund, Lund, un viaje, la primavera, la vejez, el transcurso del tiempo, la memoria y un magnífico actor ciego.

Frente al Museo Histórico de la ciudad de Lund hay -en pleno jardín del campus universitario- una encrucijada de caminos. En su punto central “erigió” la Uarda-Akademien el año 1984 el monumento a la nada. El mencionado monumento se reduce a una placa de bronce incrustada en el adoquinado central del mencionado cruce de caminos.

A mediados de noviembre de hace unos treinta años fui profesor investigador en la Romanska institutionen de la Universidad de Lund, en Suecia. Un día, cuando me dirigía al departamento paseando por uno de esos senderos, me di de bruces con esa placa. El encuentro fue demoledor, cielo gris, lluvia pertinaz, asambleas de cuervos, palomas asesinas, el viento típico de Skåne y, porque no podían faltar, estudiantes en veloces bicicletas de la infantería sueca; y allí a mis pies estaba la placa conmemorando la nada.

A partir de ese momento se convirtió en un punto central reflexivo en mis idas y venidas a la universidad.

Años después me comentó un colega sueco el carácter humorístico de esa placa en la que se ironizaba acerca del carácter indeciso de una ciudad incapaz de decidir cómo decorar esa encrucijada.  De todas formas, mi interpretación originaria sigue manteniéndose en mi memoria.

A veces en el Ágora no se dice nada, no se escucha nada, no hay nada…

Durante varios años tuve una relación muy provechosa en el departamento de Románicas de esa universidad. Recuerdo que, no sin ironía, empezaba los días en el Infierno y los acababa frente a la Nada. El hotel donde siempre me alojaba en mis bajadas a Lund por asuntos académicos era el Concordia, que estaba justo enfrente de la casa en la que Strindberg escribió su Infierno.

De Lund también recuerdo el mejor quiosco de Falafel de Escandinavia: Lundafalabel. Una joya gastronómica apropiada a los ajustados salarios académicos.

Y cómo no olvidar, su restaurante hippie-vegano, el griego estudiantil que ya no existe, los uruguayos de la emisora de radio de Malmö, su paisano de Lund de apellido florido y ritmo filosófico; el maño amigo de los hermanos Labordeta…

El domingo pasado en el teatro tuve una experiencia proustiana, la de la madalena de Por el camino de Swann/Du côté de chez Swann, al ir al Nationaltheatret de Oslo con la Tejedora para ver una obra de teatro bergamiana: Jordbærstedet. La historia es bien conocida para los que vimos la película Fresas salvajes o como se titulaba originalmente en sueco Smultronstället. El viaje de un viejo profesor de Estocolmo a Lund. Una reflexión existencial sobre la memoria y sus laberintos. En fin “una cosa llevó a la otra”, a las otras, y el monólogo del profesor Borg me llevó al encuentro de las encrucijadas de la Nada, al Concordia, al Infierno de Strindberg, a mis queridos uruguayos, al maño amigo del mayor de los Labordeta, y a su higuera enmacetada.

Ese juego de la memoria y sus relatos.

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Lo uno lleva a lo otro o los laberintos de la memoria. De Oslo a Lund…

Bibliotheca hispana sive Hispanorum… Obra del bibliógrafo Nicolás Antonio (1617-1684) puede consultarse en la HumSam-biblioteket de la Universidad de Oslo

Tekst på norsk

En la Bibliotheca Hispana se recogen los escritores españoles desde la época de Octavio Augusto (63 d. C.) hasta mediados del siglo XVII. Como bibliografía de bibliografías y fuente de catálogos y bibliotecas españolas de la época moderna, su obra tiene el mismo interés que como repertorio bibliográfico nacional. Fuente: Centro Virtual Cervantes

Antonio, Nicolás. Sevilla, 28/31.VII.1617 – Madrid, 13.IV.1684. Clérigo y padre de la bibliografía española… [más, ver aquí].

Obras de: De exilio sive poena exilii, exulumque conditione iuribues (Antwerpen, 1649). Que trata sobre el destierro o el castigo del destierro y de la condición de los exiliados y sus derechos, Bibliotheca Hispana Nova, Roma, 1672 (reed. por T. Antonio, Madrid, 1788), Bibliotheca Hispana Vetus (Roma, 1696)… [más, en Biblioteca Nacional de España, ver aquí]

Nicolás Antonio i Biblioteca Nacional de España

Nicolás Antonio en la Encyclopædia Britannica

Nicolás Antonio en Wikipedia, varios idiomas

Nicolás Antonio en la Real Academia de la Historia

Catálogo ORIA, textos de Nicolás Antonio. Universitetbiblioteket i Oslo

Digitalización de Bibliotheca hispana sive HispanorumB1 og B2. Universitetsbiblioteket i Oslo, dere kan se også den i ALVIN. Plattform for digitale samlinger og digitalisert kulturarv.

Digitalización de Linguae hispanicae compendium: in usum eorum qui linguam hispanicam comprendiosè addiscere cupiunt (1662) de Carlos Rodríguez. Universitetsbiblioteket i Oslo

Videosnutt på norsk

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Bibliotheca hispana sive Hispanorum… Obra del bibliógrafo Nicolás Antonio (1617-1684) puede consultarse en la HumSam-biblioteket de la Universidad de Oslo

Felles språklærerdag 2023

FELLES SPRÅKLÆRERDAG IGJEN!

Lørdag 18. mars 2023, kl. 10:00 – 16:00

Flerspråklighet og demokrati.

Fremmer flerspråklighet demokratiske verdier

Skriv datoen i kalenderen din! [Påmelding kreves, frist 10. mars 2023]

HumSam-Biblioteket, Blindern. UiO

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Felles språklærerdag 2023

Manuel Granell (Valencia, 1954-) y los paisajes del Blues/og landskapene til Blues

Blanc negre i Blues. La imprenta

Juke Joints & Bluesmen. La imprenta

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Manuel Granell (Valencia, 1954-) y los paisajes del Blues/og landskapene til Blues

La balada del norte. Una serie de novelas gráficas sobre la revolución de Asturias

La Revolución de Asturias/La huelga general revolucionaria en Wikipedia

Den spanske borgerkrigen i tegneserier og grafiske romaner. Bokutstilling, 2016

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en La balada del norte. Una serie de novelas gráficas sobre la revolución de Asturias

Mientras esperamos la llegada del deshielo…

Del autor de En liten jerbanestasjon i krig Trenes rigurosamente vigiladosTrens rigorosament vigilats.

Haz clic en la imagen – Klikk på bildet

JMi;-)

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Mientras esperamos la llegada del deshielo…