Nye tendenser i språkopplæringen

Felles språklærerdag ved Fyrstikkalleen skole - F21 

12. mars 2011, kl 9.00-17.00 i Fyrstikkalleen skole - F21. Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo

Startside - Program - Deltakere - Påmeldingsskjema - Praktisk informasjon

Innlegg(*) Content and Language Integrated Learninger en internasjonal paraplybetegnelse som dekker alle former for undervisning i et ikke-språkfag på et fremmedspråk. Målet er økt kompetanse i faget såvel som i fremmedspråket. Denne typen undervisning finnes i mange former. Den mest kjente er immersion (når mer enn halvparten av all undervisning er på målspråket). Kilde: http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=10111 [6/1-2011]